UN BREU RECORREGUT PER LA HISTÒRIA D’IP

“Fem fàcil lo difícil”

Iniciatives i Programes (IP') neix a principis de l’any 1990 amb l’objectiu de donar resposta al creixement i desenvolupament de l’atenció a les necessitats socials, drets socials i justícia social. Hem treballat i treballem amb l’objectiu de construir una societat més justa i millorar els serveis de benestar social per a les persones.

Comencem proposant programes d’àmbit social, dissenyant projectes cultural i portant a terme plans formatius per a persones a l’atur i col·lectius en risc d’exclusió, principalment desenvolupats amb les administracions locals. A més, sent una empresa pionera en el funcionament i innovació dels espais de dinamització juvenil, dels serveis d’atenció i d’informació als i les joves, esdevenint un referent per a entitats i administracions locals arreu de Catalunya. La creació, gestió i desenvolupament de programes i projectes entorn a polítiques de joventut, serveis a la infància, serveis educatius, socioculturals, per a les persones grans, de formació ocupacional, de participació ciutadana, de cultura popular, espais musicals, plans directors, entre d’altres, de forma innovadora i amb qualitat és el repte en el que IP treballa des de fa més de dues dècades.

El nostre objectiu doncs, és aportar als serveis a les persones nous aires d’innovació, co-creació, avenç, qualitat socioeducativa i proximitat per fer d’aquest treball una fórmula de millora per la qualitat de vida de totes les persones. Compartim valors corporatius per que fa a la societat on actuem, compromesos amb la democràcia i la llibertat, amb la igualtat de gènere, la cohesió i la diversitat.

En els anys, hem anat creixent fins a convertir-nos en un grup empresarial que ha diversificat les seves activitats. Itínere, Serveis Educatius S.L. des de l’any 2000 i Educare XXI S.L. des de l’any 2005, són les entitats que actualment conformen el Grup IP per desenvolupar aquests serveis a les persones, juntament amb l’entitat inicial Iniciatives i Programes S.L. A més, GiS S.L. des de 1995 és l’entitat especialitzada en serveis integrals d’assessorament i gestió empresarial, oferint a empreses i professionals serveis multidisciplinaris en matèria de gestió fiscal, comptable, laboral, tràmits administratius, assegurances, ajuts, entre d’altres.

La nostra trajectòria dona compte d’un treball continuat i constant al servei de la ciutadania i de les administracions públiques, on basem la nostra feina amb la qualitat de l’equip humà, l’excel·lència tècnica i professional, i la constant innovació en cadascun dels projectes que desenvolupem. Així mateix, el nostre compromís amb la qualitat ve certificada per l’ISO 9001:2015, i mantenim un procés de qualitat que es va renovant anualment.

El temps ha passat i les noves tecnologies ens obren nous espais de debat, diàleg i intercanvi d’idees entre professionals que desenvolupen projectes a diferents municipis de Catalunya i la tota la ciutadania. Aquest bloc vol ser un espai d’intercanvi i aportació continua en tot el que té referència amb polítiques socioeducatives, culturals i d’acció comunitària, juvenils, de participació ciutadana, d’igualtat, entre d’altres.

PROJECTES I SERVEIS