• Iniciatives i Programes

LA IMPORTÀNCIA DELS 0 - 3

L’educació infantil de 0-3 anys s’ha convertit en una etapa bàsica en el desenvolupament dels infants de cara al seu futur, sent una guia, cuidant-los i potenciant al màxim les seves capacitats, acompanyant els seus aprenentatges per aconseguir un desenvolupament global a nivell intel·lectual, afectiu, psicomotriu, social i moral, per aconseguir, d’aquesta manera, persones independents i autònomes, amb llibertat per a desenvolupar-se a la seva vida quotidiana. 

L’etapa educativa de primer cicle és un element necessari en el creixement del nen/a, ja que es treballen tots els àmbits del seu desenvolupament d’una manera lúdica, divertida i motivadora, que té present les seves individualitats, respecta les seves diferències, i contempla com a part imprescindible la participació i implicació del context familiar.


L’escola bressol té com a eix l’infant competent, protagonista actiu i amb curiositat i desitjos d’aprendre; és en aquest sentit que l’escola bressol es configura com un context en el qual s’ofereix als infants un conjunt d’experiències educatives que promouen el desenvolupament i l'aprenentatge.

El 0-3 es configura tenint en compte els principis d’educació inclusiva i coeducadora.

L’infant rep una sèrie de propostes educatives que li ofereixen noves possibilitats en funció de la seva maduresa i evolució per anar creixent com a persona, noves formes de fer, de relacionar-se, d’entendre el món... L’infant és sempre el principal protagonista, el centre de l’activitat, de les rutines i dels hàbits del dia a dia. Des de que entra fins que surt de l’escola, està aprenent, interioritzant coneixement i integrant-los a la seva realitat, desenvolupant un aprenentatge significatiu.


Article de Laura Fernández,

Pedagoga, directora de projectes socioeducatius


Follow @GrupIP

Entradas Recientes

Ver todo